01. 07. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Mesto (katedrála)

Škrábák Igor, ThLic. Mgr. Ing. - kaplán

Pochádza: Trstín
Diakonát: 29.06.2011, Žilina-Mesto
Presbyterát: 06.08.2011, Žilina-Vlčince

  • 2011 – 2013 kaplán Pruské
  • 2013 – 2015 ThLic. fundamentálna teológia na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
  • 2015 kaplán Žilina-Mesto

 Návrat späť