01. 10. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Kysucké Nové Mesto
Farnosť:Kysucké Nové Mesto - Farnosť sv. Jakuba

Mucha Marek, ThLic. Mgr. - kaplán

Pochádza: Rajec
Diakonát: 12.06.2009
Presbyterát: 12.06.2010

  • 2010 – 2012 kaplán Bytča
  • 2012 – 2014 štúdium v Ríme
  • 2014 – 2014 kaplán Dobrého Pastiera Žilina-Solinky
  • 2014 kaplán sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

 Návrat späť