12. 06. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Mimo diecézy
Farnosť:

Dej Marián, Mgr. Mons. - farár

Pochádza: Svrčinovec
Diakonát: 08.12.1992, Nitra
Presbyterát: 19.06.1999, Trenčín

  • 1999 – 2001 kaplán Považská Bystrica
  • 2001 – 2003 kaplán Horné Vestenice
  • 2001 – 2003 redaktor rádia Lumen
  • 2003 pastorácia Slovákov – Srbsko
  • 2004 farár Selenča
  • 2005 dekan Dekanátu Báč
  • 2005 sudca Cirkevného súdu v Subotici
  • 2012 monsignor

 Návrat späť