03. 12. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Rajec
Farnosť:Višňové

Bagin Jozef, ICDr. PaedDr., PhD. - farár, súdny vikár


Pochádza: Ilava
Diakonát: 07.04.1990
Presbyterát: 17.06.1990 • 1990 kaplán Bánovce nad Bebravou
 • 1990 – 1992 kaplán, civilná služba Bánovce nad Bebravou
 • 1992 – 1993 kaplán Bánovce nad Bebravou
 • 1993 kaplán Bošany
 • 1993 – 1997 administrátor Motešice
 • 1997 – 1999 administrátor Bošany
 • 1998 ICLic. KUL Lublin
 • 1999 – 2008 sudca Cirkevného súdu v Nitre
 • 1999 – 2003 administrátor Púchov
 • 2003 – 2013 administrátor Višňové
 • 2004 PeadDr. KU Ružomberok
 • 2005 ICDr. PhD. KUL Lublin
 • 2008 notár Biskupského úradu v Žiline
 • 2008 súdny vikár Žilinskej diecézy
 • 2013 farár Višňové

 Návrat späť