Zo života farností

Čadca na prvom medzinárodnom kongrese  H ...
Čadca na prvom medzinárodnom kongrese Hnutia Žíznim v Ríme V dňoch 2 - 5.8. 2012 sa konal pod záštitou Otcov Misionárov lásky v Ríme prvý medzinárodný kongres Hnutia Žíznim. Kongres bol vedený P. Petrom Kučákom a laikmi z rôznych krajín spoluzodpovedných za Hnutie Žíznim v Európe. Na kongrese sa zúčastnili laické skupiny Hnutia Žíznim z Írska, Anglicka, ...
20. výročie posviacky filiálneho kostola na K ...
20. výročie posviacky filiálneho kostola na KorchániV sobotu 14. júla si veriaci v Rakovej na Korcháni pripomenuli 20. výročie posviacky svojho filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom slávnostnej liturgie bol kancelár biskupského úradu Mons. Michal Baláž. V homílii všetkým prítomným zdôraznil slová apoštola ...
Výročná slávnosť posviacky Barokového skvos ...
Výročná slávnosť posviacky Barokového skvostu v Žiline„Všemohúci Bože, pre tvoju dobrotu môžeme každoročné sláviť deň posvätenia tohto chrámu".Aj týmito slovami modlitby sme si v piatok 27. júla 2012 pripomenuli výročnú slávnosť konsekrácie barokového skvostu Františkánskeho chrámu svätej Barbory v Žiline. V tomto roku slávime 178. výročie. 27. júla 18 ...
Sverepec – nová farnosť Žilinskej diec ...
Sverepec – nová farnosť Žilinskej diecézy6. júla 2012 bola zriadená nová Farnosť Sverepec
Cyrilometodske dni 2012
Cyrilometodske dni 2012Terchová- Odkaz našich vierozvestov si od štvrtka 5. júla do nedele 8. júla pripomínali aj v Terchovej. Práve táto obec bola prvým miestom na území Slovenska, kde sa na pamiatku sv. Cyrila a Metoda začali sláviť Cyrilometodské dni. Tento rok sa slávili už po dvadsiatytretí raz. „Sv. Cyril a Metod z ...
Biskup Galis požehnal sochy sv. Cyrila a  ...
Biskup Galis požehnal sochy sv. Cyrila a Metoda na Hore ŽivčákováV nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa konala Jarná púť na pútnickom mieste na Hore Živčáková za účasti...
Nový organ v kostole sv. Martina v Martine
Nový organ v kostole sv. Martina v MartineV sobotu 19.5. pri slávnostnej sv. omši vojenský biskup Mons. František Rábek požehnal nový organ v kostole sv. Martina v Martine ...
Strana: ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Strana 15 z 29