06. 04. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na Kvetnú nedeľu: Otcov list

Môj milovaný/Moja milovaná!

Posielam Ti tieto slová na začiatku týždňa, ktorý mi zlomil srdce. Sú pred nami dni, keď nanovo prežívam, ako mi ľudia zabili jediného Syna. Poslal som ho k nim s veľkou nádejou, že podľa jeho slov a najmä jeho príkladu zmenia svoj život a budú mi robiť radosť. No nestalo sa. Zabili ho, lebo im nepasoval do ich plánov a zmýšľania. Plakal som v tie dni. Pamätáš si film Umučenie Krista? Je tam pohľad z výšky na kríž, na Zem, na ktorú padá slza. Moja slza. V ten deň mi človek druhý raz zlomil srdce.

Prvý raz to bolo v raji. Nielen tým, že sa predo mnou skryl, že jedol nejaké ovocie, ale že sa potom vyhováral, že z jeho úst nezaznelo „ľutujem" a z jeho oka nevypadla ani slza ľútosti nad mojou bolesťou.

Milovaný/Milovaná, vnímaš moje zlomené srdce? Vnímaš, ako veľmi ma bolí smrť môjho jediného Syna? Možno si naučený hľadieť na mňa ako na Všemohúceho, možno ma vidíš ako Sudcu, no vedz, že som predovšetkým Otec! Otec, ktorý rovnako ako nad smrťou svojho Syna plače nad Tebou, keď odo mňa utekáš a nechceš sa vrátiť. Keby si len vedel, čo všetko robím preto, aby si prišiel späť domov. Ku mne, ktorý Ťa miluje až tak, že radšej som nechal zomrieť prvorodeného, aby si nezomrel Ty.

Možno mi povieš, že som to nemal dovoliť. Ale ak som Ti dal slobodnú vôľu, tak som nemohol konať násilím. Rešpektoval som Tvoje slobodné rozhodnutie, hoci za cenu smrti svojho Syna.

Ale nemysli si, že moje srdce je len zlomené. Je naplnené aj hrdosťou na môjho Milovaného, ktorý až do konca miloval všetkých, ktorých som mu dal. Prejavil mi nesmiernu lásku, keď vytrval v dobrom až do konca („týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa" – Iz 53, 7) a tým umožnil návrat mnohých mojich synov a dcér domov. Aj Tvoj návrat!

Na takúto lásku Syna som mohol mať len jednu jedinú odpoveď – vrátil som mu život. Môj Syn Ježiš vstal z mŕtvych. A pre večný život so mnou vstane každý, kto uverí v Ježišovo dielo záchrany hriešneho, skazeného človeka a prijme odpustenie pre jeho krv. Teším sa, že sa mi nebo zapĺňa mojimi milovanými deťmi...

Čakám aj na Teba. Možno sa ma bojíš, možno ma ani nepoznáš. Možno si myslíš, že musíš robiť neviem aké skutky, aby si si zaslúžil byť so mnou. Nie, nemusíš. Potrebné je len jednu – uveriť môjmu Synovi Ježišovi a žiť s ním. Všetko ostatné je už moja starosť.

Že nevieš, ako začať? Každý človek dostáva milosť modlitby. Každý bez výnimky. Kto sa začne modliť a vytrvá, bude spasený, lebo každou modlitbou dostane ďalšiu milosť konať dobro. Kto sa nezačne modliť, na toho milosť modlitby stále čaká.

Že sa nevieš modliť? Povedz mi to. Povedz mi, že ma nepoznáš, ale že ma chceš poznať. Povedz mi, že sa ma bojíš, ale že ma chceš milovať. Povedz mi aj to, keď sa na mňa hneváš. Povedz mi, že Ti je ľúto, že si mi zlomil srdce. A ak to nevieš povedať, tak aspoň plač. Ja rozumiem aj modlitbe bez slov...

Môj milovaný/Moja milovaná, potrebujem Tvoju lásku. Prosím Ťa, obdaruj ma v týchto dňoch. Som v Tvojich bratoch a sestrách – cez nich mi daj najavo, že ma ľúbiš.

Ďakujem Ti a darúvam Ti Veľký týždeň plný mojich darov pre Tvoj život.

Tvoj Otec


Na stiahnutie

9. 4. 2017.docNávrat späť