17. 02. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 7. nedeľu v Cezročnom období: Utópia?

Keď si zoberieme požiadavky čítaní posledných troch nedieľ plus tej dnešnej, tak to v nás môže vyvolať beznádej a rezignáciu.

Blahoslavenstvá, soľ a svetlo, spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, a dnes dokonalosť a svätosť porovnateľná s Bohom. Vari sa to dá?

Nedá. Nie je to v schopnostiach človeka. Napriek tomu to Ježiš od nás žiada. Akým právom, prečo?

Odpoveď je jednoduchá – lebo on sám žije v nás. A dal nám svojho Ducha, aby sme to dokázali. Uvedomuješ si, ako to radikálne mení situáciu? Si spojený s najväčšou mocou vo vesmíre – si spojený so všemohúcim Bohom. Nič pre teba nie je nemožné.

Boh však vie, že požiadavky vyjadrené všeobecne (blahoslavenstvá, svätosť dokonalosť) a aj obrazne (soľ, svetlo) sú pre nás niečím, čo si ani nevieme poriadne predstaviť. Veď kto z nás môže povedať, že vie, čo to znamená byť svätý či dokonalý ako Boh? Kedy o sebe môžem bez pochybností povedať, že práve plním nejaké blahoslavenstvo?

Keďže je to pre nás problém, Ježiš nám ku všeobecným požiadavkám, k vysoko nastavenej latke dal „vykonávacie predpisy", podrobný návod, ako tú úroveň dosiahnuť. Dnes napríklad hovorí – vo všetkých čítaniach – o láske k nepriateľom, o nenávisti a napomínaní, o pomste a hneve, o láske k blížnemu. A to sú už pojmy, ktorým veľmi dobre rozumieme, lebo sú súčasťou nášho každodenného života. A pretože Ježiš je s nami a máme jeho Ducha, môžeme to dokázať. Iste, s mnohými zlyhaniami a neúspechmi, ale dôležité je vždy sa vrátiť na cestu a pokračovať.

Textom v tomto liturgickom roku som dal ako motto slová apoštola Pavla: „Zakorenení v Kristovi, na ňom postavení." Ak sme totiž v Kristovi zakorenení, na ňom postavení, tak zvládame byť blahoslavení, vieme žiť ako soľ zeme a svetlo sveta, dokážeme byť svätí a dokonalí ako Boh. No myslím si, že si to nikdy nebudeme uvedomovať, lebo stále budeme vidieť svoje slabosti, nedostatky. Až keď raz prídeme k nebeskej bráne, budeme užasnutí, keď nás Boh bude vítať a všetkým nebešťanom s nadšením hovoriť: „Pozrite, prichádza človek, ktorý sa mi podobal vo svätosti a dokonalosti, ktorý bol soľou a svetlom. Miloval nepriateľov a dobre robil každému. Bol príbytkom Ducha a nikdy sa nevyvyšoval. Dobrorečil mi v každom čase, v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe... Splnil môj sen o ňom."

Myslíš, že to nie je možné? Potom by nebo bolo prázdne a Ježišova reč by bola utópiou. „Ale Bohu je všetko možné." Ak ty chceš! Ak patríš Kristovi.


TOA7-17_bn Mt 5,38-48.jpg


Na stiahnutie

19. 2. 2017.docNávrat späť