12. 05. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Si obor!

Vieš, že môžeš robiť väčšie skutky ako Ježiš? Dnes to on sám hovorí v evanjeliu. Ako je to možné? 

Nuž tak, že si dostal Ježišovho Ducha. Pri krste, pri sviatosti birmovania aj napríklad vždy, keď sa modlíš k Duchu Svätému. Človek Ježiš konal svoje dielo v moci tohto Ducha. Aj my sme povolaní mať účasť na Ježišovom diele vykúpenia – nielen jeho pasívnym prijímaním, ale aj aktívnym konaním dobra, ktoré má priťahovať k Ježišovi ľudí, s ktorými žijeme. A ak treba, sme povolaní aj slovami svedčiť o Ježišovej láske k nám.

„To nie je pre mňa, ja som len obyčajný človiečik." Toto je jedno z hrozných klamstiev, ktoré diabol šíri v srdciach kresťanov. Krstom si sa totiž stal obrom, bol si naplnený mocou konať skutky väčšie ako Ježiš, peklo pred tebou uteká. Každým prijímaním Eucharistie rastie tvoja sila milovať, premáhať zlo, konať dobro – a ty povieš, že si malý, bezvýznamný človiečik? To je klamstvo diabla, ktorý sa ťa bojí, lebo si mocný Ježišovou mocou! Diabol sa bojí, že sa dozvieš pravdu o svojej moci, ktorú máš v Kristovi, lebo keď ju budeš poznať, veriť v ňu a konať podľa nej, bude musieť od teba ujsť.

Komu budeš veriť – Bohu, ktorý ťa oslobodil, prijal za svoje dieťa a naplnil ťa svojou mocou, alebo diablovi, ktorý ťa drží v klamstve, že si nikto, nehodný lásky? Kto z týchto dvoch ťa miluje a kto nenávidí?

Nezabudni, že si súčasťou vyvoleného ľudu. Si Božie dieťa, chránené samotným Bohom, ale aj vyzbrojené jeho mocou. Tak aj tak ži! Neskrývaj sa v kúte ako žobrák, keď si kráľovské dieťa. Vystúp dopredu a každému hovor, ako si sa stal Božím dieťaťom, ako si bol zachránený z otroctva (spôsobeného hriechom), ako si sa stal slobodným človekom. A neváhaj prejavovať Božiu moc konaním dobra, modlitbou, dielami milosrdenstva.

Viem, moje dnešné písmenká možno znejú trochu pateticky, ale sú pravdivé. Si Boží bojovník a môžeš každému smelo hlásať, že Ježiš je tvoja láska, že zomrel a vstal z mŕtvych, že žije a miluje ťa. Urobíš to? Či radšej si sadneš k televízoru a budeš sa pokúšať zabudnúť na všetko, čo si si teraz prečítal? Prosím ťa, nedaj sa diablovi znovu oklamať...

* * *

Apoštoli vybrali sedem mužov, plných Ducha a múdrosti, aby obsluhovali pri stoloch. Aj ty si plný Ducha a múdrosti (pravda, ak žiješ s Ježišom, ak ho poznáš a miluješ). Si ochotný „obsluhovať pri stoloch" Cirkvi tým, že sa aktívne zapojíš do života svojej farnosti? Nezabudni, že na to máš, že máš Božieho Ducha. Si obor!


PAA4-17_bn Jn 14,1-12.jpg


Na stiahnutie

14. 5. 2017.docNávrat späť