21. 04. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 2. veľkonočnú nedeľu: Chválospev na Cirkev

Celé Veľkonočné obdobie môžeme vnímať aj ako veľký chválospev Boha na Cirkev, ktorá sa zrodila počas Veľkej noci a 

potom vyšla na verejnosť po zoslaní Ducha Svätého. Veď v Božom slove – v slove nášho Boha, preto hovorím o chválospeve Boha – čítame a počúvame o tom, ako Cirkev žila vo svojich počiatkoch, a vieme, že o tento ideál sa vytrvalo usiluje dodnes.

Stojíme na viere apoštolov, ktorí videli zmŕtvychvstalého Pána a vydali o tom svedectvo. Mnohí im uverili a cez ich vieru aj my dnes milujeme Ježiša, hoci ho nevidíme. Vytrvalo čítame Písmo a počúvame (a usilujeme sa aj poslúchať) učenie pápežov, koncilu, biskupov a kňazov. Tvoríme spoločenstvá, kde nemá miesto nenávisť, škriepky, podozrievania, hnevy. Žijeme tak, že všetci okolo nás s údivom hovoria: „Pozrite, ako sa milujú!" a túžia žiť s nami. Slávime deň čo deň (ak sa dá) Eucharistiu a s radosťou a úprimným srdcom sa sýtime telom Ježiša Krista, aby sme mali silu žiť ako Božie deti. A o všetkom, čo prežívame, hovoríme (teda modlíme sa) so svojím Bohom, ktorý koná divy a znamenia.

To všetko sa završuje neustálou oslavou Pána, lebo je dobrý.

Nemáš pri čítaní týchto slov pocit, že to okolo teba, v tvojej farnosti nie je celkom tak? Ak áno, tak sa z toho teším, lebo to znamená, že Boží Duch ťa chce viesť k zmene. Daj sa mu k dispozícii a skúmaj, čo od teba očakáva.

Ako? Zober si dnešné liturgické čítania a po modlitbe k Duchu Svätému ich pomaly čítaj s otázkou: „Duchu Svätý, čo odo mňa očakávaš?" Vnímaj, pri čom ti zarezonuje srdce, čo osloví tvoj rozum...

Možností je veľa. Ak sú v tvojej farnosti nejaké katechézy pre dospelých, možno by bolo dobré vytrvalo sa zúčastňovať „na učení apoštolov". Ak nie sú, čo keby si s nimi začal? Ak vo farnosti funguje farská charita, mohol by si sa zapojiť. Ak nefunguje, môžeš iniciovať jej vznik a vytvárať „bratské spoločenstvo" služby núdznym. To isté môžeš robiť cez stretnutia malých skupín – napríklad Modlitby matiek či Modlitby otcov, adorácie, modlitbové skupinky, skupinky štúdia Písma. Môžeš založiť modlitbovú skupinku, ktorá sa bude modliť za uzdravenie chorých a jej „prostredníctvom sa bude diať množstvo divov a znamení".

Že nič také okolo teba nie je? Tak s tým začni ty. Hoci aj tým, že pôjdeš za svojím kňazom a opýtaš sa ho, čo môžeš pre farnosť robiť ty...

To je len pár návrhov. Som si istý, že keď budeš čítať dnešné čítania, Boží Duch ti ukáže aj iné spôsoby, ako máš prispieť k tomu, že tvoje farské spoločenstvo bude „milé všetkému ľudu" a že Pán bude „každý deň rozmnožovať tých, čo majú byť spasení".

Boh spieval chválospev na Cirkev a zaznačil ho v textoch Nového zákona. Môžeš byť spoluautorom jeho ďalšej časti, ktorú Boh píše v našej dobe cez nás. Aj cez teba!
PAA2-17_bn Jn 20,19-31.jpg


Na stiahnutie

23. 4. 2017.docNávrat späť