28. 07. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období: Zariskuj a žiadaj!

V dnešnom rozhovore Šalamúna s Bohom ma oslovilo, že mladý vládca si žiadal schopnosť „rozlišovať medzi dobrým a zlým" (1 Kr 3, 9).

V podstate o tom istom hovorí aj Pán Ježiš v evanjeliu, keď hovorí o nájdení pokladu či hľadaní vzácnej perly. Človek, čo našiel poklad, musel postupovať múdro a rozvážne, aby si poklad zachoval – predal všetko a kúpil pole. Kupec musel rozlišovať medzi mnohými perlami, aby našiel tú najvzácnejšiu, potom predal všetko a tú jednu kúpil. A tiež triedenie rýb po love či koniec sveta sú rozlišovaním medzi dobrým a zlým.

Možno si myslíme, že táto schopnosť je predovšetkým vecou logiky a rozumu. Avšak Šalamún vo svojej prosbe žiada o „chápavé srdce", nie o „chápavý rozum". Rozum rozlišuje chladne, na základe zákona či pravidiel, „spravodlivo". Srdce rozlišuje na základe lásky. Dôkazom toho je hneď nasledujúci text v Prvej knihe Kroník (3, 16 – 28) , ktorý hovorí o Šalamúnovom múdrom rozsudku. Kráľ rozsúdil dve ženy na základe toho, že vedel, čo je to láska, že vnímal, že láska – nie pravidlá či zmysel pre spravodlivosť – ukáže, ktorá žena je matkou chlapca, ktorý ostal nažive... Pri rozlišovaní treba používať oboje – aj srdce, aj rozum.

Vieš, že aj tebe Boh ponúka rovnakú možnosť? Aj ty ho môžeš každý deň prosiť, o čo chceš. Nie len raz. Boh nie je zlatá rybka, ktorá splní tri želanie a koniec. Boh je štedrý – každý deň. Stačí, keď sa pozrieš na stvorenie okolo seba. Vari nesýti sedem miliárd ľudí? (Ak niekto hladuje, tak je to našou vinou.) Vari nesýti všetko vtáctvo pod oblohou? Vari sa nestará o červíkov, ktoré sú celý život hlboko v zemi? Vari nemá spočítané všetky ryby, ktorým dáva pokrm v mori a v riekach? Ak je Boh taký štedrý k zvieratám a starostlivý o ne, o čo viac mu ležíš na srdci ty. A každý človek.

Premýšľal som, prečo si Šalamún nežiadal napríklad pevnejšiu vieru či viac lásky, schopnosť chápať Písmo, vytrvalosť v dobrom... Žiadal to, čo v danej chvíli pokladal za najpotrebnejšie pre svoju vladársku úlohu. A keďže sa s Bohom často rozprával, iste sa inokedy dostalo aj na iné potreby. Nie všetko je v Písme zachytené. Ale to, čo je napísané, nám má slúžiť na poučenie, povzbudenie, nápravu, výchovu... (Rim 15, 4; 2 Tim 3, 16).

Pros aj ty dnes Boha o schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Ale pros o to len vtedy, ak si ochotný aj konať podľa toho, čo dostaneš. Budeš totiž nútený (vlastným svedomím) zanechať zlo, o ktorom si možno doteraz nevedel, že je to zlo. A konať dobro, ktoré si dosiaľ možno pokladal len za doménu svätých. Zariskuj, oplatí sa to!


Na stiahnutie

30. 7. 2017.docNávrat späť