14. 07. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 15. nedeľu v cezročnom období: Boh hovorí

Je skvelé, že náš Boh hovorí. Nie je nemý ako modla. Jeho slovo je mocné – dôkazom je vesmír, ktorý vznikol jeho slovom. 

Jeho slovo je láskavé a nežné – dôkazom je vtelené Slovo, Ježiš, a celé dielo záchrany, ktoré pre nás uskutočnil. Jeho slovo je pravdivé – dôkazom sú celé dejiny Izraela, plné vzostupov i pádov podľa vernosti a nevernosti vyvoleného národa. Jeho slovo je živé – dôkazom sme my, čo dnes veríme v Boha a milujeme ho.

Aké slovo dnes Boh zasial do tvojho života? Moja odpoveď na takú otázku by bola: „Neviem." Totiž semienko je ešte maličké, bez klíčka, neviem určiť, čo z neho bude. Ale keď sa pozriem na svoj životný príbeh, môžem povedať, aké slovo Boh zasieval a aký vzrast mu dal.

Vnímam vo svojom živote slovo vyvolenia – bol som pokrstený a zažil som deň, keď som sa sám za seba rozhodol žiť pre Boha.

Vnímam v sebe slovo odpustenia – keď som sa stal neverným‘ svojím krstným záväzkom, keď som porušil zmluvu s Bohom. A on mi mnohokrát odpustil a stále odpúšťa.

Vnímam v sebe slovo povolania – nielen k manželstvu, ale aj ku konkrétnej práci v jeho vinici. Napríklad písaním týchto písmenok. Ty možno upratuješ kostol, čítaš pri svätej omši, organizuješ tábory pre deti, navštevuješ chorých, si členom modlitbovej skupiny... Všetko to je plod Božieho slova!

Vnímam v sebe slovo lásky – keď čoraz viac prežívam, že Boh ma miluje. Nikdy nezabudnem, ako som pred 20 rokmi, keď som bol ďaleko od Boha, dostal nepodpísanú pohľadnicu s textom: „Boh ťa stále miluje." Tento prejav Božej starostlivosti ma držal pri živote celé roky, počas ktorých som neprijímal sviatosti...

A ešte raz vnímam v sebe slovo lásky – čo sa prejavuje úsilím byť Ježišovým svedkom ľuďom okolo seba, aby aj oni mohli zakúsiť Božiu lásku a žiť raz v nebi.

Takže poopravím vyššie položenú otázku a opýtam sa takto: Aké slovo Boh zasial do tvojho života a čím sa dnes prejavuje to, že Boh k tebe osobne prehovoril a stále hovorí? Čo Božie slovo v tebe vykonalo a aj dnes koná?

Nech sa odpovede na tieto otázky stanú predmetom tvojho slávenia tejto nedele. Nájdi si čas a veľmi konkrétne ďakuj Bohu za to, čo v tebe svojím slovom vykonal. Neboj sa, že nebudeš mať čo povedať. Boží Duch ti mnohé pripomenie, lebo Boh sa teší, keď sa raduješ z jeho diela, ktoré v tebe koná...


TOA15-17.jpg


Na stiahnutie

16. 7. 2017.docNávrat späť