30. 06. 2016

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka

6. apríla 2016 sa na 1 444 základných školách uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov

Testovanie 9-2016

6. apríla 2016 sa na 1 444 základných školách uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov

9. ročníka pod názvom Testovanie 9-2016 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Test z matematiky riešilo 38 230 deviatakov s priemernou úspešnosťou 52,8 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo v tomto roku 35 864 žiakov, pričom priemerná úspešnosť bola 62,6 %.

V ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine Testovanie písalo 40 žiakov a v obidvoch predmetoch dosiahli nadpriemerné výsledky:

MATEMATIKA

SLOVENSKÝ JAZYK

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

77,3%

74,1%

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

(národný priemer)

52,8%

62,6%

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:

+ 24,5%

+ 11,5%

V porovnaní s ostatnými školami sme dosiahli nasledovné poradie:

Matematika

  • 1. miesto medzi všetkými školami v okrese Martin
  • 2. miesto medzi všetkými školami Žilinského kraja
  • 10. miesto medzi všetkými základnými školami na Slovensku
  • 1. miesto medzi všetkými cirkevnými školami na Slovensku

 

Slovenský jazyk a literatúra

  • 1. miesto medzi všetkými školami v okrese Martin
  • 7. miesto medzi všetkými školami Žilinského kraja
  • 1. miesto medzi cirkevnými školami Žilinskej diecézy
  • 6. miesto medzi všetkými cirkevnými školami na Slovensku

 Návrat späť