20. 06. 2017

Voľné pracovné miesto: vyučujúci anglického jazyka

Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru vyučujúceho/vyučujúcu ANGLICKÉHO JAZYKA
(v súčasnosti najmä pre ISCED2, ISCED3 vítaný) s perspektívou zmluvy na dobu neurčitú. 

Podmienky prijatia: 
 kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Pozícia je vhodná aj pre absolventa.  

Iné požiadavky: 
organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť, spĺňanie podmienok pre prácu v katolíckej škole. 

Požadované doklady: 
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov. 

Termín doručenia dokladov:
do 26.júna 2017 na adresu: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica riaditel@ssnd.sk


Návrat späť