28. 11. 2017

Voľné pracovné miesto: asistent učiteľa

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, prijme od 4.12.2017 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný pracovný úväzok (na dobu určitú). 


Podmienky prijatia: 

  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Požadované doklady: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov.Návrat späť