28. 08. 2017
Domov   >   Udalosti

Trojmedzie v znamení Fatimy

Po deviatykrát sa stretli veriaci zo Slovenska, Poľska a Čiech na svätej omši na Trojmedzí so svojimi biskupmi. 
V sobotu 26. augusta vítal prítomných hlavný celebrant ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, homíliu predniesol žilinský biskup Tomáš Galis a poľskú stranu zastupoval pomocný bielsko-živiecky biskup Piotr Greger. Otec biskup Tomáš Galis upriamil pozornosť prítomných na Pannu Máriu ako na kráľovnú neba a zeme. Pripomenul aj sté výročie fatimských zjavení. Okrem iného povedal: "Vlajku Európskej únie tvorí veniec z dvanástich hviezd na modrom poli. Podľa zakladateľov sa inšpirovali obrazom zo Svätého písma, kde sa v Apokalypse píše o žene odetej slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd (porov. Zj 12,1). Ak na vlajke Európskej únie je symbol hodnôt vychádzajúci z evanjelia, potom by sme tieto hodnoty mali vidieť aj v európskych zákonoch a bežnom živote. Nenechajme si ich nikým a ničím vziať! Buďme ich svedkami - najmä v rodinách." Preto vyzval pútnikov, aby sa večer stretávali v rodinách pri spoločnej modlitbe aspoň jedného desiatku ruženca.
Budúce stretnutie troch národov bude v sobotu 25. augusta 2018.

Iniciátorom stretnutí troch národov na Trojmedzí je žilinský biskup Tomáš Galis podľa vzoru stretania Talianov, Rakúšanov a Slovincov.

Text Zdeno Pupík, Foto Ján Pariš


Návrat späť