27. 02. 2017
Domov   >   Udalosti

Podeľme sa! 2017

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je: delím sa – nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje 11. ročník podujatia

Podeľme sa!

v pôstnom období od 1. 3. do 9. 4. 2017 vo farnostiach, spoločenstvách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR. Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! je: delím sa – nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem.

Jeden deň v pôstnom období obetujeme osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme – finančnú hodnotu stravy jedného dňa im venujeme. Takto sa môžu zapojiť všetci bez rozdielu.
Akým spôsobom sa môžeme zúčastniť:
  • farnosti alebo spoločenstvá zorganizujú spoločnú akciu: navaria pre všetkých pôstnu, skromnú polievku a účastníci podujatia za ňu „zaplatia" ako za sviatočný obed;
  • rodiny navaria doma skromný obed.

Výťažok 11. ročníka podujatia Podeľme sa! sa tohto roku použi na zriadenie Centra pre ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku pod záštitou organizácie Áno pre život a dovybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave.

Kontakt:

Katolícke hnutie žien Slovenska
Kozičova 2, 841 10 Bratislava 46
Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová
tel.: 0905 448 002
maria.demeterova@gmail.com
www.khzs.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
č. účtu osobitne zriadeného na zbierku
IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642


Na stiahnutie

Podeľme sa 2017.pdf
Podeľme sa 2017_1.pdfNávrat späť