12. 12. 2016
Domov   >   Udalosti

Koledníci Dobrej noviny do našich rodín

Vysielacia pobožnosť pre koledníkov Dobrej noviny bola v našej diecéze súčasťou svätej omše,
ktorú celebroval otec biskup Tomáš v nedeľu 11. decembra vo Farnosti Dobrého Pastiera Žilina Solinky. Asi tristo detí z rôznych kútov diecézy ako zástupcovia všetkých koledníkov dostalo poverenie koledovať počas vianočných sviatkov v našich rodinách. Otec biskup im zdôraznil: "Počas sviatkov Pánovho narodenia budete koledovať tromi S: spevom, slovom a skutkom. Koledovaním budete prinášať vianočnú radosť do našich rodín a zároveň zbierať finančné prostriedky na podporu projektov rozvojovej pomoci v Etiópii, Keni, Sudáne, Južnom Sudáne a Ugande. Povzbudzujem vás, aby ste toto koledovanie konali radostne, ako Ježišovi priatelia, ktorí sa s ním už stretli, ktorí sa z neho tešia a chcú sa o to podeliť s druhými."

Návrat späť