26. 05. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Deviatnik

Iste poznáš príbeh o tom, ako kňaz v čase veľkého sucha pozval v nedeľu veriacich na popoludňajšiu modlitbu za dážď. 

A keď sa zhromaždili v kostole, zrušil ju s odôvodnením, že nik z nich nemá so sebou dáždnik...

Ak totiž verím, že Boh moju modlitbu vypočuje, musím byť na to pripravený. Ak sa modlím za dážď, musím mať so sebou dáždnik. Ak biskup žiada o modlitbu za nové povolania ku kňazstvu pre diecézu, musí mať pripravené miesta v seminári. Ak prosíme o vyliatie Ducha Svätého (na mnohých miestach sa v týchto dňoch modlia vo farnostiach deviatnik), musíme mať, obrazne povedané, zbalené veci, lebo Duch nás určite bude chcieť posunúť niekde ďalej v našom živote. Ináč sú tie modlitby zbytočné a v podstate farizejské. Ako som čítal nedávno v jednej knihe poľského dominikána Andrzeja Szustaka, sú vlastne proti druhému Božiemu prikázaniu – lebo v modlitbe vzývame Božie meno bez toho, aby sme od Boha niečo očakávali. Teda nadarmo.

V Jeruzaleme sa modlili apoštoli s Máriou a ďalšími. Po deviatich dňoch na nich zostúpil Duch a naplnil ich sebou. Hovorili o nich, že sú opití. No oni boli plní Ducha. Hovorili v jazykoch a ohlasovali veľké Božie skutky. Myslíš si, že dnes sa to už nemôže stať? Alebo očakávaš, že aj v týchto dňoch Boh vyleje svojho Ducha na tvoju farnosť a premení mnohé srdcia? Ak áno, zapoj sa do modlitby deviatnika. Ak nie, radšej sa ho nemodli, bude to pred Bohom čestnejšie a pravdivejšie: „Bože, neželám si, aby si čokoľvek v mojom živote menil. Nechcem nijaké vyliatie Ducha, žiadne dary múdrosti či zbožnosti. Chcem žiť len tak ako doteraz. Som so svojím kresťanstvom spokojný a dúfam, že aj ty..."

Dúfam, že toto nie je modlitba tvojho srdca. Dúfam, že si nepokojný a túžiš po premene. Ak áno, naliehavo a vytrvalo volaj k Bohu s túžbou po naplnení Božou mocou, dobrotou, láskou. A buď pripravený zmeniť to, čo ti Duch ukáže. Videl som tento týždeň video s jezuitom Markom Rupnikom, svetoznámym tvorcom mozaík. Hovoril, že už 25 rokov nepozerá televízor, ale zato každý deň číta Sväté písmo a uvažuje o ňom. Možno toto bude prvá vec, ktorú bude Boh od teba chcieť – vymeniť televízor za Sväté písmo... A ďalej uvidíš, lebo Duch ťa povedie.


PAA6-17_bn Mt 28,16-20.jpg


Na stiahnutie

28. 5. 2017.docNávrat späť