28. 04. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu: Horí ti srdce?

V tú nedeľu ráno sa stalo niečo, čo sa ešte nikdy nestalo. Apoštoli a všetci okolo nich sa učili novému pojmu – „vstal z mŕtvych". 

Ten, ktorého videli hrozne trpieť a zomrieť krutou smrťou, je živý, zdravý a znovu s nimi. Nečudo, že im horeli srdcia.

My sme už navyknutí na slovo zmŕtvychvstanie. A pretože sa to stalo dávno, pojem nám zovšednel a srdce... no asi nám nehorí. Potrebujeme s tým niečo urobiť.

A tak ti dnes hovorím, že to ty si vstal z mŕtvych! V krste si s Kristom zomrel a vstal z mŕtvych. Bol si mŕtvy pre svoj hriech (ak si bol pokrstený ako malé dieťa, pre dedičný hriech), no vzkriesený z Božieho milosrdenstva, keď si uveril Bohu (vieru za teba vyznali rodičia a krstní rodičia). A vstávaš z mŕtvych zakaždým, keď ťa Boh vo sviatosti zmierenia vyslobodzuje zo smrti, spôsobenej ťažkým hriechom.

Premeň si to na drobné. Spomeň si na svoj posledný ťažký hriech. Uvedom si, že si s ním stratil priateľstvo s Bohom a večný život. Nech to tebou zatrasie, nech to v tebe vyvolá hrôzu – lebo si sa dostal do rúk najkrutejšej bytosti v celom svete – do rúk diabla. Nech to v tebe vyvolá hrôzu, lebo Boh v tej chvíli plakal. Nad tebou. Je to len a len jeho dar, že si znovu ožil, keď si z jeho milosti ľutoval, robil pokánie a vyznal svoj hriech vo sviatosti zmierenia. V nej si prijal Kristovu smrť za tvoj hriech, aby si mohol s Kristom vstať z mŕtvych a žiť nový život – s Bohom a pre Boha.

Neviem, či ti teraz horí srdce, no veľmi sa modlím, aby sa ti otvorili oči a aby si spoznal, ako veľmi ťa Boh miluje. Nenechal ťa mŕtveho, ale daroval ti nový život. To všetko na základe toho, že namiesto teba zomrel Ježiš. A Duch Svätý spôsobuje, že aj keď si po hriechu navonok nezomrel a pri spovedi navonok nevstal z mŕtvych, predsa sa skutočne zomrel s Ježišom a s ním vstal z mŕtvych. Jeho smrť a jeho zmŕtvychvstanie boli „pripočítané" tebe, dostal si podiel na tomto diele vykúpenia. To nie je teológia, to je fakt!

Emauzským učeníkom horelo srdce, keď im Ježiš otváral Písma, a otvorili sa im očami, keď s nimi lámal chlieb. Presne s týmto očakávaním choď na najbližšie slávenie Eucharistie. Túž po tom, aby ti pri čítaní a vysvetľovaní Písma zahorelo srdce, túž po tom, aby sa ti pri prijatí Eucharistie – živého Pána Ježiša – otvorili oči a ty pobežíš s nadšením domov a každému budeš hovoriť, čo sa ti stalo – stretol si Pána, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a daroval ti život. Tebe, ktorý si pre svoj hriech bol už v hrobe.


paa3-17_bn Lc 24,13-35.jpg


Na stiahnutie

30. 4. 2017.docNávrat späť