11. 08. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 19. nedeľu v cezročnom období: Stretnutie a dôsledky

Dnešné čítania sú (ako vždy) nebezpečné. Nebezpečné v zmysle možno nechcených následkov.

Veď bežne veľmi neradi meníme svoj život...

Dnešné čítaniu vedú opäť k stretnutiu s Bohom. Nielen historickému, ako bolo stretnutie Eliáša a Boha na vrchu Horeb či stretnutie apoštolov s Ježišom na rozbúrenom mori. Vedú k osobnému stretnutiu – ty a Boh. A také stretnutie má svoje následky. Napríklad u apoštola Pavla sú nimi aj veľký žiaľ a neprestajná bolesť. Prečo? Lebo vnímal, ako sa on nezaslúžene dostal blízko k Bohu, kým jeho bratia podľa tela ostali ďaleko.

Možno je čas zasa postúpiť o stupienok vyššie vo viere a láske. Lebo väčšinou sme zameraní na vlastnú spásu. A je to správne. Niektorí sa však trápia aj pre spásu svojich blízkych. To je veľmi dobré. No Pavol ide ešte ďalej – akoby hovoril Bohu, že radšej nech zavrhne jeho, ale nech prijme jeho bratov.

Dúfam, že ti veľmi záleží na tom, aby si žil večne so svojím Bohom. No platí, že nikto sa do neba nedostane sám. Nielenže potrebuje vykúpenie Kristom, ale potrebuje aj ľudí, ktorým preukazuje lásku, od ktorých prijíma lásku, a takýto spoločný život v Kristovi ich privádza spolu k bráne neba.

Je v tvojom srdci takáto starosť o ľudí, s ktorými žiješ? Napríklad o tvojich susedov? Vzdialených príbuzných? Kolegov? Leží ti na srdci ich večný život?

Prečítaj si dnes niekoľkokrát Pavlove slová z Listu Rimanom (9, 1 – 5). A vzbudzuj si v srdci lásku ku konkrétnym ľuďom zo svojho okolia, ktorí žijú ako stratení, ako ľudia bez nádeje. Potom popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako im môžeš pomôcť objaviť cestu spásy, ako im môžeš pomôcť stretnúť sa s Kristom. Nikto nie je stratený prípad, aj keď sa nám môže tak javiť. Boh sa môže dotknúť srdca každého človeka. No k tomu potrebuje tvoje srdce, prežívajúce veľký žiaľ a neprestajnú bolesť pre ľudí, čo sú ďaleko od Boha. Boh uvidí tvoju obetu, tvoju lásku, tvoju túžbu a určite na to odpovie – vo svojom čase a svojím spôsobom. Ty to ani nemusíš vidieť. Len túž po spáse každého, s kým žiješ, s kým sa stretávaš, o kom hovoríš, o kom počúvaš...

Stretnutie s Bohom má svoje „nebezpečné" dôsledky – rozšíri sa ti srdce a budeš milovať aj tých, ktorých si možno včera nenávidel, či tých, ktorí ti doteraz boli ľahostajní. Je to krásne nebezpečenstvo a jeho následky sú večné!


Na stiahnutie

13. 8. 2017.docNávrat späť