Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Znamenia

„Boli všetci vedno" (Sk 2, 1). Modlili sa a čakali. Ježiš im prisľúbil Dar.
Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej
Tradičná národná púť na hore Butkov
Pútnický list
V rámci aktivít Asociácie pútnických organizácii, ktorá združuje organizácie zaoberajúce sa rozvojom pútnictva na Slovensku, sme ...
Diecézne kolo Biblickej olympiády
Diecézne kolo Biblickej olympiády: I. kategória a II. kategória
Stretnutie zástupcov diecéz so župankou Erikou Jurinovou
Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa stretli zástupcovia diecéz, ktoré pôsobia na území Žilinského samosprávneho kra ...
Úmrtie - zomrel Mons. Vladimír Medzihorský
  V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že monsignor  
Kvetný víkend v Žiline
Stretnutie mladých s otcom biskupom prinieslo v dňoch 24.-25 marca zaujímavý program. 
Deň svätého Jána Pavla vo Višňovom. Púť rodičov kňazov ...
Práve v roku 2018 bol opäť 22. apríl v nedeľu – presne tak, ako v roku 1990. 22. apríl 1990 – to je ten historický dátum, kedy pri ...
V Sučanoch si pripomenuli 25. výročia smrti bývalého dekana ...
V pondelok 19. februára 2018 sa vo farnosti Sučany uskutočnila spomienková svätá omša pri príležitosti 25. výročia smrti dekana ...
Prvý ročník celoslovenského stretnutia miništrantov
Saleziáni don Bosca a Domka – Združenie saleziánskej mládeže zorganizovali od 16. do 18. februára celoslovenské Stretnutie ...
Hlasujte za organ v Pruskom
Nadácia VÚB dlhodobo podporuje záchranu kultúrneho dedičstva a poskytuje granty na rekonštrukciu pamiatok v regiónoch cel&ea ...
Ekumenický týždeň v Žiline
Vo štvrtok 25. januára zakončili Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov aj v Žiline.
Duchovná obnova pre všetkých, ktorí slúžia núdznym
Diecézna charita Žilina pozýva v rámci Národného týždňa charity na duchovnú obnovu pre všetkých, ktorí slúžia núdz ...
Mosty charity v dekanátoch Žilinskej diecézy
V stredu 16. mája 2018 odštartovala Diecézna charita Žilina "charitné turné" po dekanátoch die ...
Dobrovoľnícky výjazd v Považskej Bystrici
Sedem mladých ľudí sa v utorok 8. mája 2018 rozhodli darovať svoj voľný čas deťom v Detskom charitnom dome v Považskej Bystrici. ...
Na Horu Živčák z Domu charity sv. Kamila
Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 10. mája 2018 putovali seniori z Domu charity sv. Kamila na horu Živčák.
Opäť odovzdávame potravinové balíčky
Od 9. mája do polovice júna 2018 distribuujú opäť sociálni pracovníci Diecéznej charity Žilina potravinové balíčky ...
Duchovná obnova prvákov “Hľadanie vnútornej krásy cez umenie ...
Prváci OATA zažili inovatívnu formu duchovnej obnovy. 
Prednáška o vzťahoch medzi mladými
„Milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha." (1 Jn 4, 7) ...
Prednáška v rámci kampane Týždeň mozgu
V čase, keď naši maturanti OATA písali maturitnú skúšku z anglického jazyka, mali žiaci 2. a 3. ročníka prednášku na t&eacu ...
Nezvyčajná hodina dejepisu
Nezvyčajná hodina dejepisu na OATE – Cesta slovenskou históriou
OATA na Konferencii podnikateľov v Nimnici
Aj tento rok sme mali zastúpenie na inšpirujúcej konferencii, ktorej témou bola „ Spolupráca".
Výstava výrobkov stredných odborných škôl
Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných šk ...
Voľné pracovné miesto: Spojená škola Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovej pokoja prijme od 1. marca do pracovného pomeru: Personalista/ka - Mzdár/ka.
Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Znamenia
„Boli všetci vedno" (Sk 2, 1). Modlili sa a čakali. Ježiš im prisľúbil Dar.
Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Túžba
Tento text píšem viac pre seba ako pre iných. Som nespokojný. Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v čítaní zo Skutkov apoštolov& ...
Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu: Som vyvolený!
Celé dielo vykúpenia je o Božej iniciatíve. Ako to hovoria dnešné texty: „...nie my sme milovali Boha, ale ... on ...
Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Ratolesť
Byť s Kristom. Nielen tak nejako, ale bytostne prepojení. Ako vinič a ratolesť. 
Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu: Jediný Spasiteľ
Dnešné texty sú pre mňa nesmierne oslobodzujúce. Vnímam, že len Ježiš je Spasiteľ, on jediný. A k tomu skvelý spasiteľ – ...
Zamyslenie na 3. veľkonočnú nedeľu: Pokánie
Mám pocit, akoby všetci traja hlavní protagonisti dnešných čítaní odpovedali na otázku, ktorú v žalme vyslovujú mnohí: „Kto nám uk ...
Zamyslenie na 2. veľkonočnú nedeľu: „Pokoj vám!“
Keby som mal napísať zoznam, čo všetko ma tento týždeň rozladilo, vykoľajilo, znechutilo, vyčerpalo a unavilo, myslím, že husto po ...
Púť k Najsvätejšej Trojici v Rajeckej Lesnej
Pozývame vás na púť do Rajeckej Lesnej, počas ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.
Tradičná národná púť na hore Butkov
Pozývame Vás na Tradičnú národnú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov.
PUMIN 2018
PUMIN 2018 púť miništrantov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
Kurz pre organistov 2018
V dňoch 1. – 6. júla 2018 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univ ...
Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry
„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami. Dám vám budúcnosť a nádej."  Jer 29,11
Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 19. - 25. augusta v Hoteli Remata v ...
Duchovná obnova rozVEDENÍ k Bohu I.
Duchovná obnova pre rozvedených bude v dňoch 6. - 8. apríla 2018 v Rodinkove v Belušských Slatinách.